Chất lượng sản phẩm trên mức tưởng tượng, cảm ơn đội ngũ của HOOPS đã hỗ trợ cho team em 1 sản phẩm tuyệt vời, mong sẽ có nhiều dịp để lại hợp tác với AD đẹp zai xinh gái nha kkk