Mặc dù Hoops.vn là thương hiệu mới xuất hiện đây tại ĐN, nhưng mà chất liệu cũng như thiết kế không làm các bạn thất vọng đâu. Hãy thử đặt đồ tại Hoops.vn để trải nghiệm nha